พอดี เพื่อนถาม จดไว้หน่อย กันลืม วิธีการใช้งาน apt-get ใน network ที่ต้องผ่าน proxy มีวิธีตั้งค่า proxy 2 แบบ แบบชั่วคราว export http_proxy=http://[user:pass@]host:port export https_proxy=http://[user:pass@]host:port export ftp_proxy=http://[user:pass@]host:port apt−get command แบบค้างคืน เข้าไปแก้ใน /etc/apt/apt.conf เพิ่มบรรทัดนี้ลงไป Acquire::http::Proxy “http://[user:pass@]host:port”; Acquire::https::Proxy “http://[user:pass@]host:port”; Acquire::ftp::Proxy “http://[user:pass@]host:port”; จบ