พอดี เพื่อนถาม จดไว้หน่อย กันลืม

วิธีการใช้งาน apt-get ใน network ที่ต้องผ่าน proxy มีวิธีตั้งค่า proxy 2 แบบ

แบบชั่วคราว

export http_proxy=http://[user:pass@]host:port
export https_proxy=http://[user:pass@]host:port
export ftp_proxy=http://[user:pass@]host:port
apt−get command

แบบค้างคืน

เข้าไปแก้ใน

/etc/apt/apt.conf

เพิ่มบรรทัดนี้ลงไป

Acquire::http::Proxy "http://[user:pass@]host:port";
Acquire::https::Proxy "http://[user:pass@]host:port";
Acquire::ftp::Proxy "http://[user:pass@]host:port";

จบ

Leave a Reply