พอดีว่าเช่ามหาสมุทรเอาไว้ใช้ทำ java web server เลยได้ลองเอา wildfly มาใช้ดู แล้วเห็นมันมี feature ใหม่มาให้ใช้ คือการกำหนดสิทธิหรือ role ของ user โดย role ที่เรียกว่า rbac โดย role ที่มีมาให้ก็จะมีดังนี้ Role Permissions Monitor Has the fewest permissions Only read configuration and current runtime state No access to sensitive resources or data or audit logging resources Operator All permissions of Monitor Can modify the runtime state, e.g. reload or shutdown the server, pause/resume JMS destination, flush database connection pool. Does not have permission to modify persistent state. Maintainer All permissions of Operator Can modify the persistent state, e.g. deploy an application, setting up new data sources, add a JMS destination Deployer All permissions of Maintainer Permission is restricted to applications only, cannot make changes to container configuration Administrator All permissions[…]