พอดี นั่งขี้อยู่ คิดขึ้นได้ คิดได้ตอนขี้ตลอด

ระบบคล้ายๆ facebook แต่จะไม่เหมือนตรงที่ news feed จะทำงานอยู่บน location base จะเห็น status ของคนอื่นที่อยู่ในละเวกเดียวกันเท่านั้น ถึงจะไม่ใช่ friend ก็จะมองเห็น ซึ่ง privacy จะเป็นแบบ public เท่านั้น ไม่มีแบบอื่นเหมือน facebook แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันจะเห็น status กันได้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในละเวกเดียวกันก็ตาม

เอา scope แค่นี้ก่อน ค่อยต่อยอดเอา

Leave a Reply